Άλλα Προγράμματα

‘Πρόγραμμα πρώτης εγκατάστασης Νέων Αγροτών’
Από το νησί μας κατατέθηκαν ήδη 10 προτάσεις που ισοδυναμούν με το 10% των προτάσεων όλης της περιφέρειας. Το ποσοστό επιτυχίας φτάνει το 80% και αναμένεται να κατεβούν τουλάχιστον άλλες 10 νέες προτάσεις με τη νέα εξαγγελία του προγράμματος.

‘Δικτυωθείτε’
Από το τέλος του 2000 ως σήμερα έχουν κατατεθεί πάνω από 50 προτάσεις με ποσοστό επιτυχίας που πλησιάζει το 90%.

‘Νεανική επιχειρηματικότητα’
Το έτος 2001 έγιναν ήδη προτάσεις με επιτυχία και αναμένονται αρκετές για το έτος 2002.

‘Γυναικεία επιχειρηματικότητα’
Έχουν γίνει ήδη προτάσεις το έτος 2001 και αναμένεται να κατατεθούν νέες το έτος 2002 εφόσον ο νέος κύκλος του προγράμματος θα βγει εντός του έτους.

‘Ποιοτικός εκσυγχρονισμός μικρών καταλυμάτων’
Είχαμε προτάσεις το έτος 2001 και αρκετές το 2002.