Βιολογική Κτηνοτροφία

Στις αρχές του έτους 2002 ξεκίνησε το πρόγραμμα της Βιολογικής Κτηνοτροφίας. Οι προτάσεις για ένταξη στο εν λόγω πρόγραμμα έχουν ήδη αρχίσει και αναμένεται απ το νησί μας να φτάσουν τις 15 τον αριθμό